19 Medi 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad awyren ysgafn angheuol a ddigwyddodd yng Nghwmbach, Llanfair-ym-Muallt. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig cyn hanner dydd ddydd Sul 18 Medi 2016.

Yn drist, bu farw dau ddyn yn y digwyddiad.

Mae’r perthnasau agosaf wedi cael gwybod am yr hyn sydd wedi digwydd ac maen nhw’n cael eu cefnogi gan Swyddogion Cyswllt Teulu.

Mae Crwner E.M. wedi’i hysbysu.

Mae’r Gangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr annibynnol hefyd yn cynnal ymchwiliad.