10 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd y prynhawn hwn, dydd Gwener 10 Ionawr, ar Gelli-Onn am 1.45 o’r gloch.

Daeth beiciwr modur i ffwrdd o’i feic, ac aed ag ef i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad ag unrhyw dystion i’r gwrthdrawiad a allai eu helpu i ddod o hyd i’r car a fethodd â stopio yn dilyn y digwyddiad. Bydd difrod newydd sylweddol i gefn ac un o ochrau’r car hwn.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â’r uned plismona’r ffyrdd yng Nghaerfyrddin ar 101.

Roedd y ffordd ar gau o 1.45 o’r gloch tan 3.10 o’r gloch.