28 Tach 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ymosodiad ar ddynes a ddigwyddodd ar Heol Hayden, Rhydaman rhwng 23:15 a 23:30 ar nos Fawrth 26 Tachwedd 2013.

Ymosodwyd ar y ddynes wrth iddi gerdded adref.

Mae’r digwyddiad hwn yn un difrifol iawn, ac mae ditectifs yn apelio ar i unrhyw un a oedd yn ardal Heol Haydn o gwmpas yr amser hwn i gysylltu oherwydd gall unrhyw wybodaeth fod yn hollbwysig.

“Bu’r digwyddiad hwn yn un trallodus iawn ar gyfer y dioddefydd,” meddai’r Ditectif Arolygydd Estelle Hopkin-Davies. “Ond hoffwn sicrhau preswylwyr sy’n byw gerllaw’r ardal hon fod digwyddiadau o’r fath yn brin iawn yn Nyfed-Powys.

“Mae swyddogion wedi bod yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal ac ymholiadau o dŷ i dŷ wrth i ni geisio adnabod yr un sy’n gyfrifol.

“Mae’n bwysig fod unrhyw un sy’n medru’n helpu i ddod o hyd i’r unigolyn yn dod ymlaen. Gellir cysylltu â swyddogion yn Rhydaman ar 101. Fel arall, os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, medrwch alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111. “