27 Tach 2014

Yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth, mae’r heddlu’n gweithio’n ddiflino i atal y llif arian y mae sefydliadau terfysgol yn dibynnu arno. Wrth i’r heddlu barhau i gynyddu ymwybyddiaeth o wrthderfysgaeth yr wythnos hon, mae swyddogion ledled Cymru’n cymryd rhan mewn ymgyrchoedd â’r nod o atal llif arian i grwpiau terfysgol a rhwydweithiau troseddol.

Mae swyddogion gwrthderfysgaeth yn gweithio mewn partneriaeth â Llu Ffiniau’r DU, y Gwasanaethau Diogelwch ac asiantaethau eraill mewn porthladdoedd. Mae hyn wedi arwain at gudd-wybodaeth yn cael ei rhannu’n well rhwng asiantaethau, atafaeliadau, fforffediadau ac erlyniadau llwyddiannus. Mae swyddogion yn targedu terfysgwyr a throseddwyr fel ei gilydd er mwyn sicrhau bod ein ffiniau’n amgylchedd gelyniaethus iddynt weithredu.
 
Heddiw, mae swyddogion gwrthderfysgaeth yn gweithio mewn partneriaeth â bwrdeistrefi lleol i dargedu’r rhai hynny sy’n defnyddio Canolfannau Gwasanaethau Ariannol ac asiantau trosglwyddo i symud arian allan o’r wlad er mwyn ariannu gweithgareddau terfysgol. Yn ogystal, rydyn ni’n targedu casglwyr elusennau ffug y mae eu gweithgareddau troseddol yn effeithio ar ymdrechion elusennau cyfreithlon.
 
Meddai’r Uwch-arolygydd Danny Richards, " Mae’n fwyfwy anodd i derfysgwyr a’r rhai sy’n eu cefnogi symud arian o gwmpas ar gyfer eu hachos yn ddirgel. Mae angen i ni aros un cam o’u blaen. Drwy weithio’n agos â phartneriaid, medrwn sicrhau nad yw hyn yn dod yn haws iddynt.
 
"Rydyn ni’n atafaelu arian ar gyfer grwpiau terfysgol a throseddol yn aml yn ein porthladdoedd yng Nghymru. Mae swyddogion ledled Cymru’n gweithio i nodi a thargedu ffyrdd a ddefnyddir gan gludwyr arian, a chanfod ffyrdd newydd o symud arian a’r rhai sy’n eu cefnogi.
"Nid oes gan y rhai sy’n meddu ar arian parod yn gyfreithlon unrhyw beth i’w ofni. Rydyn ni’n targedu’r rhai sy’n ecsbloetio symud rhydd ac yn anelu i wneud hyn yn anoddach. Mae ein cyfradd llwyddo’n gwella drwy’r adeg. Drwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill i gyflawni nodau cyffredin, byddwn ni’n fwy effeithiol o ran diogelu ein ffiniau yn erbyn terfysgwyr a throseddwyr fel ei gilydd.
 
"Hoffwn eich atgoffa os ydych yn dymuno rhoi arian ar gyfer cymorth dyngarol, yna gwnewch hyn drwy sefydliadau sefydledig sydd wedi cofrestru â’r Comisiwn Elusennau. Medrwch gael rhagor o gyngor drwy alw heibio i www.givewithconfidence.org.uk"