08 Gor 2014

Cynhaliodd Tîm Plismona Bro Felinfoel fore arbennig yn Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir, gyda’r disgyblion yn cael cyfle i eistedd mewn car heddlu, gwylio arddangosiad gan yr Adran Gŵn, a gweld yr hofrennydd yn glanio ar dir yr ysgol. 

Bu’n fore hwyliog i bawb, a chafodd y plant gyfle i ddysgu a holi cwestiynau am rôl Swyddog Heddlu a rôl yr Adran Gŵn ac Uned yr Hofrennydd.