30 Gor 2015

Mae’r cyntaf o bedair gorsaf heddlu symudol newydd wedi cyrraedd Dyfed-Powys, a bydd yn cael ei defnyddio yn yr wythnosau nesaf yn Sir Benfro.

Bydd y cerbydau newydd hefyd yn cael eu defnyddio gan dimoedd heddlu lleol mewn digwyddiadau cymunedol, carnifalau a marchnadoedd lleol. Bydd timoedd lleol hefyd yn ei defnyddio i ymweld â chanol trefi a phentrefi mewn cymunedau gwledig ar ddyddiau ac amserau penodol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, pennaeth y prosiect, “Rydym yn hapus iawn â’r gorsafoedd heddlu symudol newydd. Maen nhw’n cynnwys yr holl dechnoleg sydd angen ar ein timoedd heddlu lleol i gyflawni eu gwaith yn ein cymunedau. Hefyd, mae ardal â seddi ynddynt lle y medrwn siarad â phobl am ein gwaith yn y cymunedau, rhannu cyngor atal trosedd a gwrando ar adroddiadau am bethau sydd o bwys i’n preswylwyr.

“Bydd y gorsafoedd heddlu symudol newydd yn cael eu defnyddio yn ein cymunedau ar gyfer digwyddiadau lleol yn ogystal â chael eu hanfon i leoliadau penodol ar yr un amser pob mis.

“Rydyn ni wedi gwrando ar yr hyn y mae’n preswylwyr eisiau ac wedi newid y ffordd rydyn ni’n trefnu cyfarfodydd a chymorthfeydd. Yn hytrach na disgwyl i bobl ddod i’n cyfarfodydd, byddwn ni’n mynd i fwy o lefydd lle y mae pobl yn dod at ei gilydd e.e. marchnadoedd lleol, canol pentrefi a chyfarfodydd lleol eraill sydd eisoes yn digwydd. Rydyn ni eisiau gwella’r ffordd y mae pobl sy’n byw yn ein cymunedau mwy gwledig ac arunig yn medru’n gweld ni a siarad â’u timoedd heddlu lleol. Mae’r gorsafoedd heddlu symudol newydd hyn yn un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwneud hyn.”

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James, “Mae’r gorsafoedd heddlu symudol hyn yn gam i ffwrdd o’r cerbyd heddlu traddodiadol rydyn ni wedi defnyddio yn y gorffennol ac yn un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwella’r ffordd rydyn ni’n amlwg yn ein cymunedau gwledig.

“Maen nhw wedi’u cynllunio i fod yn hawdd i’w gweld ac yn lefydd deniadol i’r cyhoedd ymweld â nhw. Hefyd, maen nhw’n ganolfan ar gyfer swyddogion lleol mewn cymunedau sydd o bosibl heb gael gorsaf neu ganolfan heddlu weithredol yn flaenorol. Medrwch alw heibio i gwrdd â’ch tîm heddlu lleol, darganfod beth maen nhw’n gwneud yn eich ardal a chael y cyngor atal trosedd diweddaraf ynghylch amrediad o faterion, gan gynnwys adnabod twyll seiber a diogelu’ch eiddo rhag lladron siawns.”

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys: “Rwy’n annog preswylwyr lleol i alw heibio i orsaf heddlu symudol a dod i adnabod eu timoedd plismona lleol. Rwyf eisiau i swyddogion adnabod eu cymunedau a bod yn adnabyddus ynddynt. Fel yna, rydyn ni’n adeiladu ffydd a hyder. Rwy’n falch bod uwch swyddogion yn annog yr ymdrech sydd angen ar gyfer  adeiladu perthnasau llawr gwlad.”