Mae mynd i’r afael â deunydd eithafol yn bwysig er mwyn diogelu’r cyhoedd ac atal troseddau sy’n ysgogi neu’n hyrwyddo terfysgaeth ac eithafiaeth. O ddydd Gwener 15 Ebrill am 7 o’r gloch y bore, cynhelir cyfnod 36 awr o weithgarwch dwys yn yr Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd (CTIRU) fel rhan o’r ymgyrch ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein.

Mae’r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol yn cynnig nifer o gyfleoedd i’r rhai sydd â barn eithafol i dargedu unigolion ifainc neu unigolion sy’n agored i niwed. Mae’r Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd yn ymdrechu’n galed i ddileu deunydd terfysgol ac eithafol, fodd bynnag, mae cymunedau’n trechu terfysgaeth, a dyna pam mae’n rhaid i ni gynnal y berthynas gref rhwng y cyhoedd a’r heddlu. Mae’r heddlu’n dibynnu ar wybodaeth gan y cyhoedd yn ein hymdrechion i ddiogelu pawb, ac rydyn ni’n gofyn i unrhyw un sydd â phryderon ynghylch cynnwys ar-lein i’w riportio drwy glicio’r botwm ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein isod.