Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda Llywodraethau ar draws y DU, cyfyngiadau i helpu atal lled Coronafeirws (COVID-19). Ers hynny, mae lot wedi newid...

O Gorffennaf 6, mae'r gofyn i aros yn lleol (yn gyffredinol y tu fewn i 5 milltir o'ch cartref) wedi'i dileu.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws (COVID-19), a'r atebion i'ch cwestiynau, ewch i dudalennau penodol y Llywodraeth Cymru ar llyw.cymru/Coronafeirws

Helpwch ni i gadw’n llinellau’n rhydd ar gyfer materion heddlu brys a difrys, os gwelwch chi’n dda.