O 6yh dydd Gwener 23 Hydref, bydd cyfnod 'brêc tân' yn dechrau yng Nghymru, i helpu lleihau'r haint Coronafeirws (COVID-19), a bydd gofyn arnom i aros adref, ac achub bywydau.

Bydd y cyfnod yma mewn grym ar draws Cymru gyfan, ac mae'n hanfodol ein bod ni gyd yn gwneud ein cyfraniad ein hunan i wneud hyn yn llwyddiant.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar y brêc tân, beth mae'n meddwl i chi, a'r atebion i'ch cwestiynau, ewch i dudalennau penodol y Llywodraeth Cymru yma.
Helpwch ni i gadw’n llinellau’n rhydd ar gyfer materion heddlu brys a difrys, os gwelwch chi’n dda.

Os hoffech ddweud wrth am achos posibl o dorri mesurau coronafeirws (Covid-19), cliciwch yma i adrodd amdano.