Cyflwyno System Negeseuon Cymunedol Newydd: Cofrestrwch Nawr!

Bellach, mae ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP) Heddlu Dyfed-Powys ar gael ledled yr ardal heddlu. Mae NCDP yn system sy’n caniatáu inni gyhoeddi negeseuon yn sydyn i chi, ac yn eich galluogi chi i chwarae rhan mewn plismona. 

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies,

“Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd preswylwyr sy’n ymuno â NCDP gan ddefnyddio’u cyfeiriad e-bost yn unig yn derbyn negeseuon yn syth i’w mewnflwch – negeseuon sy’n berthnasol i’w cymuned, eu ffordd o fyw a’u diddordebau.” 

Cliciwch yma i gofrestru > www.dpcm.co.uk. Pan fyddwch chi ar y dudalen, gofynnir i chi ddewis y math o wybodaeth rydych chi eisiau derbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i’ch ardal.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth rydych chi’n rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eich ardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Ychwanegodd y Prif Uwch-arolygydd Davies,

“Gwyddwn nad yw pawb yn hoff o gyfryngau cymdeithasol ac mae llawer o bobl nad ydynt yn dymuno, neu’n medru, mynychu cyfarfodydd cymunedol. Mae NCDP yn ffordd y medrwn ymgysylltu’n uniongyrchol â’n cymunedau, mewn ffordd fwy personol na rhai o’r mecanweithiau eraill rydyn ni’n defnyddio ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n ein galluogi i alw am lygaid ar y tir yn gyflym ac ehangu ein gallu ‘plismona’ o fewn cymunedau. Bydd NCDP hefyd yn galluogi unigolion i ymgymryd â rôl casglu gwybodaeth ar gyfer eu teulu neu eu cymuned, oherwydd gall defnyddwyr ofyn am ddiweddariadau sy’n ymwneud â mwy nag un ardal os ydyn nhw’n dymuno hynny.”

Mae NCDP yn disodli’r hen system OWL. Cyn hir, bydd defnyddwyr OWL yn derbyn neges yn gofyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar NCDP, gan sicrhau y byddant yn derbyn negeseuon perthnasol yn y dyfodol.