Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredu cam-drin domestig - dyma ein hymrwymiad i chi.

Os ydych chi'n byw gyda cham-drin domestig, neu'n gwybod am rywun sydd yn, siaradwch a dweud wrth rywun. Gallwch chi ffonio ni ar 101 i adrodd, neu 999 mewn argyfwng.

 

Adborth ac Awgrymiadau

Os hoffech wneud sylwadau neu roi adborth neu awgrymiadau ar y cynllun gweithredu, llenwch y ffurflen isod.