‘Does dim manylyn rhy fân’ wrth i’ chwiliad ar gyfer dyn coll o Sir Gaerfyrddin barhau.

Rydym yn parhau i ymchwilio i ddiflaniad Michael O’Leary, 55, o Nantgaredig. Adroddwyd ei fod ar goll ddydd Llun 27 Ionawr 2020.

Rydym yn parhau i apelio am wybodaeth gan unrhyw un a wnaeth weld Mr O’Leary ar nos Lun, 27ain Ionawr neu a wnaeth weld ei gerbyd, Nissan Navara lliw arian yn teithio rhwng Cwmffrwd a Chapel Dewi rhwng 8pm a 10pm y noson honno, neu gan unrhyw un â gwybodaeth a oedd yn yr ardal honno yn ystod yr amserau hyn.

Rydym hefyd yn parhau i apelio am unrhyw un a wnaeth weld neu sydd â gwybodaeth ynghylch unigolyn a welwyd yn seiclo rhwng Capel Dewi a Chwmffrwd ar noson y 27ain o Ionawr. Credir bod yr unigolyn yn gwisgo siaced lachar bwrpasol.

Cyhuddwyd Andrew Jones, 52 oed o Gaerfyrddin o lofruddio Mr O’Leary ddydd Llun y 3ydd o Chwefror 2020. Wrth i’r chwiliad barhau i’w trydedd wythnos, rydyn ni hefyd yn croesawu unrhyw wybodaeth arall a allai helpu’r ymchwiliad. Gall unrhyw fanylion brofi’n hollbwysig, hyd yn oed os yw’n ymddangos yn fân i chi, ac rydyn ni’n annog pobl i gysylltu.

Mae swyddogion arbenigol yn parhau i chwilio lleoliadau yng Nghaerfyrddin, gan gynnwys Bronwydd a Chwmffrwd, am unrhyw dystiolaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad. Mae ein meddyliau o hyd gyda theulu Michael ar yr amser anodd hwn.

Cyflwynwch wybodaeth AR-LEIN YMA neu drwy alw 101.