Mae’r Adran Trwyddedu Drylliau ar agor rhwng 8.45 a 17.00 Dydd Llun I Dydd Iau, a 8.45 to 16.30 Dydd Gwener.

Er mwyn trefnu eu gwaith fydd y llinell ffon ir cyhoedd ar gau rhwng 10.30 a 15.00. Mae gwasaneth ateb mewn ddefnydd, a fyddech more garedig a gadael neges a ddeiff aelod or tim ynol I chi. Ymddiheiriwn am unrhyw angyfleustra wneith hyn eu achosi.

Trwyddedu Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys 
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn: 01267 226499
Ffacs: 01267 226488
E-bost: firearmslicensing2@dyfed-powys.pnn.police.uk