Dylai sieciau fod yn daladwy i Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros Dyfed Powys.

Math o Dystysgrif Caniatad neu Adnewyddiad Ffi
Tystysgrif Arfau Saethu Caniatáu £88
Tystysgrif Arfau Saethu Adnewyddu £62
Tystysgrif Drylliau Caniatáu £79.50
Tystysgrif Drylliau Adnewyddu £49
Cais am Gofrestru fel Gwerthwyr Arfau Saethu ac Adnewyddu Tystysgrif Cofrestru Caniatáu /Adnewyddu £200
Trwyddedau Ymwelwyr i Prydain Unigolyn £20
Trwyddedau Ymwelwyr i Prydain Grŵp (chwech neu fwy o drwyddedu) £100
Tystysgrif Cyd-derfynol Caniatáu Tystysgrif Arfau Saethu a Drylliau cyd-derfynol £90
Tystysgrif Cyd-derfynol Adnewyddu Tystysgrif Dryll a / Caniatáu Tystysgrif Arfau Saethu cyd-derfynnol £90
Tystysgrif Cyd-derfynol Adnewyddu Tystysgrif Arfau Saethu a Drylliau Cyd-derfynol £65
Ffair Gêmau Caniatáu £13
Tystysgrif Amnewid   £4
Newidiad I dystysgrif Arfau Saethu   £20