Mae’n drosedd - ar wahân i eithriadau statudol arbennig - i berson gael yn ei feddiant, brynu neu gael unrhyw arf saethu neu fwledi, y cyfeirir atynt yn Rhan 1 o Ddeddf Arfau Saethu 1968, heb fod ganddo dystysgrif arf saethu. Bydd y dystysgrif yn dangos yr arfau saethu a’r bwledi y gall y deiliad eu meddiannu, eu prynu neu eu cael. Os ydych chi’n gwneud cais i ddal arf ar wahân i reiffl, pistol blaenlwytho neu ddryll gyda magasîn mawr, dylech ofyn am gyngor adran drwyddedu gynnau eich heddlu lleol.

Mae’n caniatáu neu adnewyddu trwyddedau’n cymryd tua 12 i 15 wythnos i brosesu.

Mae angen i mi wneud cais am dystysgrif arfau saethu, ei adnewyddu neu ei newid

Llenwch y ffurflen briodol isod a’i dychwelyd atom os ydych yn gwneud cais am ffurflen arfau saethu newydd, yn adnewyddu tystysgrif bresennol, neu’n gwneud cais am amrywio’ch tystysgrif. Os ydych yn defnyddio’ch arf saethu ar gyfer saethu targed neu ar dir, mae’n rhaid ichi hefyd lenwi ffurflen benodol (isod).

Mae angen tystysgrif arfau saethu arnaf er mwyn saethu targed ac ar dir

Yn dibynnu ar sut a ble yr ydych yn bwriadu defnyddio’ch arf saethu, efallai bydd angen i chi lenwi un o’r ffurflenni hyn gyda’ch cais. Darllenwch y canllawiau’n ofalus i weld a oes angen un o’r ffurflenni hyn ar gyfer eich cais hefyd. Os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â’r adran arfau saethu.

Mae’n caniatáu neu adnewyddu trwyddedau’n cymryd tua 12 i 15 wythnos i brosesu.

Nid wyf eisiau adnewyddu fy nhystysgrif arfau saethu

Os nad ydych chi’n dymuno adnewyddu’ch tystysgrif arfau saethu, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn ildio neu’n trosglwyddo’ch arf saethu i rywun awdurdodedig cyn y dyddiad y daw eich tystysgrif i ben, a’ch bod chi’n llenwi’r ffurflen isod a’i hanfon atom.

Sut alla i newid fy manylion?

Os oes gennych dystysgrif yn barod a bod eich manylion personol yn newid - ysgrifennwch at yr adran i ddiweddaru eich manylion, gan roi eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn newydd. Cedwch eich tystysgrif fel y bod modd i chi brynu bwledi a chetris. Bydd y Swyddog Ymholiadau Arfau Saethu neu’r adran yn gofyn am eich tystysgrif cyfredol pan fydd yr un newydd yn barod.