Gall yr Adran Trwyddedu Arfau Saethu ddarparu gwybodaeth a chanllawiau’n ymwneud â Thrwyddedu Ffrwydron. Gellir cysylltu â’r adran drwy ffonio 101 neu 01267 222020 os ydych y tu allan i ardal Dyfed-Powys.

Yn ogystal, mae gan bob rhanbarth o fewn yr heddlu Swyddog Cyswllt Ffrwydron penodol, all roi cyngor am drwyddedu ffrwydron.  Os hoffech gael manylion eich Swyddog Cyswllt Ffrwydron lleol, cysylltwch â’r Adran Drwyddedu Arfau Saethu.

Ffurflenni cais