Byddwch yn rhan o dîm eithriadol o bobl, yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl mewn cymunedau ar draws Dyfed-Powys

Rydym yn ardal ddaearyddol yr heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr, sy'n cwmpasu4,188 milltir sgwâr dros y pedair sir o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Yr ydym yn falch i fod yn un o'r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn yDU, a gellir dadlau bod y mwyaf deniadol hefyd.

Mae Dyfed-Powys yn ymffrostio yn fwy na 350 o filltiroedd o arfordir trawiadol, gan gynnwys Barafundle  pleidleisiodd traeth gorau y byd yn fwy nag unwaith - mynyddoedd gaerau Bannau Brycheiniog, a dinas gadeiriol lleiaf y DU, Tyddewi ynSir Benfro.