Mae’r rôl Brentisiaeth yn cynnwys rhaglen hyfforddiant strwythuredig sy’n arwain at gymhwyster Lefel 2 cydnabyddedig. Fe’u cynigir ar gontract tymor penodedig o ddwy flynedd a allai arwain at gyfle cyflogaeth parhaol (er na warentir hyn).  Bydd gennych amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu, tyfu a datblygu, gan chwarae eich rhan yn ein diwylliant cynhwysol sydd wedi ei arwain gan werthoedd.

Mae’r swyddi hyn yn agored i ymgeiswyr:

  • sy’n byw yng Nghymru
  • nad ydynt mewn addysg amser llawn
  • a all fodloni’r gofynion Cenedlaethol o ran Cenedligrwydd, preswylio yn y DU a gofynion fetio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch prentisiaethau, anfonwch e-bost at: workforceplanningteam@dyfed-powys.pnn.police.uk


Nid oes gennym unrhyw gyfleoedd prentisiaeth ar hyn o bryd.