Mae Staff Cefnogi Heddlu Dyfed-Powys yn chwarae rôl hanfodol mewn nifer o feysydd allweddol o fewn y sefydliad gan ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol ar gyfer y gymuned leol.

Dyma rai o'r llwybrau y gallech eu cymryd - cyllid, rheoli personél, gweinyddiaeth, cysylltiadau cyhoeddus neu beth am ddewis gyrfa fel arbenigwr olion bysedd, swyddog lleoliad troseddau, swyddog telathrebu neu swyddog TG.


Trwy ddewis y botwm Swyddi Gwag Presennol isod, byddwch chi’n gweld pob swydd sy’n cael ei hysbysebu’n allanol. Efallai bod gennym rai swyddi sydd ond ar gael ar gyfer staff mewnol presennol.

Er mwyn gweld swyddi gwag mewnol yn unig, mewngofnodwch i’r adran ar gyfer defnyddwyr presennol gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair MyTrent.

Swyddi Gwag Presennol >>