Mae gennym ystod cyffroes o swyddi tu hwnt i’r bathodyn yn Heddlu Dyfed-Powys os ydych chi eisiau chwarae rôl hollbwysig mewn nifer o feysydd allweddol o fewn yr Heddlu, a’n helpu i ddarparu gwasanaeth plismona effeithlon ar gyfer y gymuned leol.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyflogi staff heddlu i chwarae rôl hollbwysig mewn nifer o feysydd allweddol o fewn y sefydliad, gan ein helpu i ddarparu gwasanaeth plismona effeithlon ar gyfer y gymuned leol. Mae llwybrau gyrfa y gallech fod yn ymchwilio iddynt yn cynnwys cyllid, rheoli personél, gweinyddu, cysylltiadau cyhoeddus, a meysydd arbenigol allweddol megis arbenigwyr olion bysedd a swyddogion lleoliadau trosedd, swyddogion cyfathrebu, ymchwilwyr a swyddogion TG.

Er mwyn gwneud cais ar gyfer ein swyddi gwag presennol, cliciwch y botwm isod.

Gweld ein swyddi gwag presennol »