Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu - rôl a all fod mor amrywiol ag y mynnwch

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch o wasanaethu’n cymunedau amrywiol niferus ar draws y sir, a’n nod yw hyrwyddo a sicrhau gweithlu sy’n gwbl gynhwysol i adlewyrchu’r cymunedau hynny.

Mae’r heddlu wedi cyflogi SCCH ers 2003, ac maent wedi dangos eu bod nhw’n werthfawr iawn, gan weithio i gefnogi’r swyddogion heddlu y maent yn cydweithio â nhw.  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, ac yn cydnabod bod pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau, agweddau a phrofiadau ac sy’n dod o gefndiroedd a diwylliannau amrywiol, yn cynnig syniadau a safbwyntiau newydd.

Mae ein SCCH yn unigolion lleol, brwdfrydig, sy'n dangos yn gyson ein hymrwymiad i wneud cymunedau Dyfed-Powys yn fwy diogel yn ogystal â sicrhau bod y cymunedau hefyd yn teimlo'n fwy diogel. Ychydig iawn o swyddi all fod yn fwy amrywiol a diddorol. Gallech fod yn tawelu meddyliau a rhoi cyngor i breswylwyr, trefnu symud cerbydau sydd wedi eu gadael, adrodd am weithgareddau amheus a mynychu cyfarfodydd lleol.

Byddwn ni’n rhoi’r holl hyfforddiant a chymorth sydd angen arnoch i chi. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw ymboeni am eich cymuned a bod yn dda am siarad â'r cyhoedd mewn ffordd sy’n ddiplomyddol, yn hyderus ac yn awdurdodol. Ac wrth gwrs, rhaid parchu’r gwahaniaethau rhwng pawb ohonom sy'n gwneud ein cymunedau'r hyn ydynt.

Mae recriwtio swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu (PCSO) bellach wedi'i gau. Gall ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno cais, fonitro statws eu cais yma.