Rhaid i chi fod yn berson sydd wrth eich bodd yn wynebu her, ac sy’n barod i weithio'n galed i ddysgu'r sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rôl hon. Mae’r rôl yn anodd ond yn hollbwysig. Byddwch yn gweithio sifftiau, a bydd gennych raglen hyfforddi gynhwysfawr a gyflwynir dros gyfnod o 24 mis.

Peidiwch ag amau nad yw’r swydd hon yn gallu bod yn swydd anodd ac anrhagweladwy, ond mae hefyd yn swydd sy’n hynod o werth chweil.

Byddwch yn dysgu drwy ddilyn ein rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i:

  • ddiogelu’r cyhoedd rhag trais
  • darparu presenoldeb cysurlon yn y gymuned
  • cefnogi dioddefwyr trosedd a chynnig cymorth i'r rhai sydd wedi bod yn dyst i droseddau
  • ymchwilio i droseddau cymhleth, gan ddefnyddio cymysgedd o dechnoleg arloesol a dulliau traddodiadol sydd wedi cael eu profi dros amser

Beth yw’r fantais i chi?

Mae llawer i'w ennill o fod yn swyddog heddlu.

O weithio’n galed, byddwch yn elwa yn y ffyrdd canlynol:

  • cael swydd sy’n rhoi boddhad lle nad yw’r un diwrnod byth yr un fath
  • cael eich herio’n gyson a dysgu bob amser
  • cael eich gwerthfawrogi am gyfrannu at eich cymuned
  • cael cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad

Y Diweddariad Diweddaraf – ar hyn o bryd rydym ar gau ar gyfer recriwtio Swyddogion Heddlu
Bydd ein ffenest recriwtio Swyddogion Heddlu nesaf ar agor Dydd Llun 14 Ionawr 2019