• Cewch eich gwerthfawrogi am eich cyfraniad i’ch cymuned leol.
  • Gwyliau Blynyddol o 22 diwrnod (yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth), yn ogystal â gwyliau banc neu amser i ffwrdd o’r gwaith yn lle tâl.
  • Pensiwn yr heddlu.
  • Cynllun Talebau Gofal Plant.
  • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol a mynediad at amrywiaeth o wasanaethau llesiant.
  • Cymorth a chyngor gan ein Cymdeithasau Staff a’n Rhwydweithiau Cymorth, sy’n cynnwys y canlynol: y Rhwydwaith Cefnogi Gallu, y Gymdeithas Heddlu Cristnogol, y Rhwydwaith Cefnogi Staff Benywaidd, y Rhwydwaith LHDT a’r Rhwydwaith Cefnogi Staff o Leiafrifoedd Ethnig.
  • Y Cynllun Beicio i’r Gwaith.
  • Mynediad ar ganolfannau hamdden ledled yr ardal Heddlu am bris gostyngol.
  • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol, gan gynnwys teithio, cynhyrchion ariannol a llawer mwy.
  • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafu mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar werth datblygiad proffesiynol parhaus.
  • Bydd gennych statws myfyriwr pan fyddwch chi wedi cofrestru â'r brifysgol, felly bydd gennych fynediad at ostyngiadau ar gyfer myfyrwyr, megis UCM.