Ydych chi eisiau byw a gweithio mewn ardal o harddwch eithriadol?

Ydych chi eisiau magu’ch teulu yn un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw yn y DU?

Ydych chi wedi bod ar wyliau yn un o’n parciau cenedlaethol ac eisiau aros am byth?

Ni yw’r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr yn ddaearyddol. Rydyn ni’n gyfrifol am 4,188 milltir sgwâr dros bedair sir Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Rydyn ni’n falch mai ni yw un o’r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn y DU, a gellir dadlau mai hon yw’r ardal fwyaf deniadol hefyd.

Mae gan ardal Dyfed-Powys 350 milltir o arfordir godidog, gan gynnwys Barafundle – sydd wedi ei gydnabod fel traeth gorau’r byd fwy nag unwaith – mynyddoedd Bannau Brycheiniog sy’n ennyn edmygedd, a’r ddinas leiaf ym Mhrydain sydd ag eglwys gadeiriol, Tyddewi yn Sir Benfro.

Dychmygwch dreulio’ch dyddiau gorffwys yn dysgu syrffio, yn archwilio dau neu dri o barciau cenedlaethol Cymru, yn chwilota mewn pyllau glan môr, neu’n edrych i lawr ar y byd o gopa Pen y Fan.

Efallai bod yr ardal yn hardd, ond mae’n rhanbarthau amrywiol yn cynnig eu heriau unigryw eu hunain – troseddau gwledig, troseddolrwydd trawsffin, a’r gofynion sy’n gysylltiedig â dau borthladd pwysig a phrif osodiadau egni. Mae’r arfordir maith, ardaloedd mynyddig eang a nifer y cymunedau arunig yn creu heriau o ran lleihau llwybrau troseddol posibl, ac mae’r cynnydd mawr o ran poblogaeth dros fisoedd yr haf wrth i dwristiaid heidio i’r ardal yn gwneud i’n trefi twristiaeth chwyddo, sydd ag oblygiadau ar gyfer timoedd plismona’r ffyrdd a throsedd. 

Rydyn ni’n derbyn ceisiadau ar gyfer y swyddi canlynol ar hyn o bryd:

  • Ditectif Ringyll, Ledled yr Ardal Heddlu 
  • Ditectif Gwnstabl, Ledled yr Ardal Heddlu 
  • Cwnstabl Ymateb, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 

Cliciwch yma i wneud cais 

  • Byrddau dyrchafu Uwch-arolygydd / Ditectif Uwch-arolygydd 

Cewch hyd i ffurflen gais, proffiliau rôl, a chanllawiau ynghylch y Fframwaith Cymhwysedd a Gwerthoedd yn yr adran lawrlwythiadau 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am drosglwyddo Heddlu, cysylltwch â thîm recriwtio Heddlu Dyfed-Powys: