Cafodd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ei phasio ar 30 Tachwedd 2000. Mae’n creu hawl mynediad cyffredinol i bob math o wybodaeth a gofnodir a ddelir gan y rhan fwyaf o awdurdodau cyhoeddus y DU, yn cynnwys ni. Mae hefyd yn nodi eithriadau ac yn rhoi nifer o rwymedigaethau ar yr awdurdodau cyhoeddus hynny. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, ein rhwymedigaethau a’ch hawliau isod.

Eich hawliau

Daeth eich hawliau i gael gwybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i rym ar 1 Ionawr 2005. Yn ddarostyngedig i rai eithriadau, mae gofyn i ni: 

  • roi gwybod i chi yn ysgrifenedig a ydym yn dal y wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani a’i darparu os ydym
  • ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith

Er mwyn pori trwy’r wybodaeth a gyhoeddwyd gennym neu er mwyn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth newydd, ewch i’n tudalen Gwneud cais am wybodaeth amdanom ni.

Cyflawni ein rhwymedigaethau

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr ein bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac am hyrwyddo arfer gorau. 

Cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar-lein neu ysgrifennwch at:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF