Cyn eich bod yn cysylltu, darllenwch y cyngor isod. Rydym wedi cynnwys dolenni i nifer o ddogfennau sy’n rhoi rhagor o fanylion am ffilmio, os ydych eu hangen.

Ffilmio ar leoliad

Mae saith math o ffilmio ar leoliad a fydd yn debygol o fod angen presenoldeb yr heddlu, sef:

 1. gydag arfau
 2. gydag arfau tanio ffug, dynwaredol neu ‘airsoft’
 3. gydag actorion neu rodwyr yn gwisgo gwisg heddlu
 4. gyda cherbydau heddlu ffug neu ddynwaredol
 5. golygfeydd o drosedd neu drais
 6. noethni gwirioneddol neu ymddangosiadol
 7. problemau gyda diogelwch y cyhoedd

Ffilmio wrth symud

Gallwn:

 • gynghori cynyrchiadau ar y modd mwyaf effeithiol o ffilmio wrth symud
 • darparu hysbysiadau ‘dim gwrthwynebiad’
 • rhoi gwybod i awdurdodau lleol am eich gwaith ffilmio
 • darparu swyddogion i oruchwylio a chynorthwyo yn ôl y galw


Mae’n werth darllen taflen wybodaeth Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), Safe filming and recording involving vehicles.

Ffilmio styntiau, golygfeydd ymladd neu weithgareddau peryglus eraill

Y pryder wrth ffilmio golygfeydd sy’n cynnwys perygl neu drais yw nad yw aelodau’r cyhoedd yn sylweddoli mai ffilmio sy’n digwydd, felly maent:

 • yn meddwl bod y digwyddiad yn un ‘go iawn’
 • naill ai’n galw’r heddlu neu’n ymyrryd eu hunain


Oherwydd hyn, mae’n rhaid i chi ymgynghori â ni ymlaen llaw.

Fel canllaw cyffredinol, gwnewch yn siŵr o’r canlynol:

 • bod y criw ffilmio yn gwisgo dillad llachar fel ei bod hi’n amlwg i’r cyhoedd bod gwaith ffilmio’n digwydd
 • eich bod yn defnyddio arwyddion i ddweud wrth y cyhoedd am natur y ffilmio
 • eich bod yn dosbarthu taflenni i breswylwyr lleol fel eu bod yn cael eu rhybuddio ymlaen llaw am y ffilmio
 • eich bod yn darparu digon o stiwardiaid i dawelu meddwl y cyhoedd a chynnal diogelwch y set ffilmio


Am ragor o wybodaeth darllenwch ddalen wybodaeth yr HSE Stunts, fights and other hazardous production activities.

Defnyddio arfau tanio ac arfau eraill

Rhaid i chi a’ch cynhyrchiad:

 • ymgynghori â ni cyn unrhyw waith ffilmio sy’n defnyddio arfau tanio ffug, dynwaredol neu 'airsoft'
 • rhoi gwybod i ni am unrhyw weithgarwch sy’n cynnwys arfau fel nad yw’r heddlu arfog yn cael eu galw