Er mwyn portreadu Heddlu Dyfed-Powys mewn print, ar ffilm neu mewn darllediad teledu, efallai y bydd angen cytundeb neu drwydded eiddo deallusol arnoch.

Er mwyn gwneud cais i ddefnyddio ein heiddo deallusol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein ffurflen gwneud cais am drwydded eiddo deallusol ar-lein syml a chyflym.

Mae logo Heddlu Dyfed-Powys, lifrai, bathodynnau cap, arfbais frenhinol, bathodyn gwarant, lifrai cerbydau, gwaith papur ac eitemau eraill Heddlu Dyfed-Powys yn hawlfraint Heddlu Dyfed-Powys. Mae gan rai o’r rhain nod masnach hefyd.

Efallai y byddwn yn rhoi caniatâd a chymeradwyaeth i ddelwedd ymddangos yn achlysurol, megis yn y cefndir mewn gêm bêl-droed, neu’n rheoli traffig.

Pan fyddwch angen heddlu at ddibenion hysbysebu, byddem yn awgrymu eich bod yn portreadu heddlu generig, heb unrhyw logos neu fathodynnau sy’n dangos pwy ydym.

Defnyddio swyddogion, staff ac anifeiliaid Heddlu Dyfed-Powys

Nid ydym yn llogi swyddogion, staff nac anifeiliaid yr heddlu fel perfformwyr, ond gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth. I gael gwybod rhagor, e-bostiwch ni.

Defnyddio offer Heddlu Dyfed-Powys

Nid yw Heddlu Dyfed-Powys yn llogi lifrai, offer na cherbydau, ond gallwch gael y rhain i gyd gan wahanol ddarparwyr cofrestredig. Ewch i’n tudalen bod yn berchen ar a chludo offer yr heddlu neu ukfilmandtv.com i gael rhagor o wybodaeth.