Gwnewch y mwyaf o’ch rhinweddau drwy symud i Heddlu Dyfed-Powys. 

Ydych chi eisiau byw a gweithio mewn ardal o harddwch eithriadol?

Ydych chi eisiau magu’ch teulu yn un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw yn y DU?

Ydych chi wedi bod ar wyliau yn un o’n parciau cenedlaethol ac eisiau aros am byth?

Rydyn ni’n derbyn ceisiadau ledled yr ardal Heddlu ar gyfer y swyddi:

  1. Ditectif Gwnstabl
  2. Cwnstabl Ymateb
  3. Cwnstabl – Arfau Saethu ar y Cyd

Cliciwch yma i wneud cais

Pam Heddlu Dyfed Powys?

Ni yw’r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr yn ddaearyddol. Rydyn ni’n gyfrifol am 4,188 milltir sgwâr dros bedair sir Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Rydyn ni’n falch mai ni yw un o’r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn y DU, a gellir dadlau mai hon yw’r ardal fwyaf deniadol hefyd.

Mae gan ardal Dyfed-Powys 350 milltir o arfordir godidog, gan gynnwys Barafundle – sydd wedi ei gydnabod fel traeth gorau’r byd fwy nag unwaith – mynyddoedd Bannau Brycheiniog sy’n ennyn edmygedd, a’r ddinas leiaf ym Mhrydain sydd ag eglwys gadeiriol, Tyddewi yn Sir Benfro.

Dychmygwch dreulio’ch dyddiau gorffwys yn dysgu syrffio, yn archwilio dau neu dri o barciau cenedlaethol Cymru, yn chwilota mewn pyllau glan môr, neu’n edrych i lawr ar y byd o gopa Pen y Fan.

Efallai bod yr ardal yn hardd, ond mae’n rhanbarthau amrywiol yn cynnig eu heriau unigryw eu hunain – troseddau gwledig, troseddolrwydd trawsffin, a’r gofynion sy’n gysylltiedig â dau borthladd pwysig a phrif osodiadau egni. Mae’r arfordir maith, ardaloedd mynyddig eang a nifer y cymunedau arunig yn creu heriau o ran lleihau llwybrau troseddol posibl, ac mae’r cynnydd mawr o ran poblogaeth dros fisoedd yr haf wrth i dwristiaid heidio i’r ardal yn gwneud i’n trefi twristiaeth chwyddo, sydd ag oblygiadau ar gyfer timoedd plismona’r ffyrdd a throsedd. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am drosglwyddo Heddlu, cysylltwch â thîm recriwtio Heddlu Dyfed-Powys: